Usluga SEO optimizacije

Usluge

"Sarađnja sa Đoletom i celim Zeus Digital timom je fantastična, nikada nismo imali bolji marketing i jednostavniju saradnju. Najefikasnije uloženo vreme i dobijen rezultat."
milan trbojevic
Milan Trbojević
FT1P & Knjiški Moljac
besplatna procena

Besplatna procena projekta

Započnite prvi korak ka vašem boljem online poslovanju i saznajte na koje sve načine možemo da vam pomognemo (2 min).
seo

Šta je SEO (Optimizacija za pretraživače)? 

Search Engine Optimisation (SEO) se odnosi na integrisan skup procedura, tehnika i metoda preduzetih kako bi se vaš sajt što bolje pozicionirao u pretrazi za određene ključne reči u internet pretraživaću. 

Od adekvatno sprovedenog SEO-a direktno zavisi Vaša pozicija na Google-u, što ga argumentovano čini veoma važnim elementom digitalnog marketinga

Prednost optimizacija sajta za Google 

 • Dugoročno najisplativiji metod proširenja baze klijenata – investiranjem u pravilnu optimizaciju enormno povećavate doseg publike koja je zaista zainteresovana za Vašu uslugu ili proizvod 
 • Dovodi do veće prepoznatljivosti brenda – prirodnim pozicioniranjem na Google pretraživaču povećavate vidljivost sajta, a kvalitetnim sadržajem razvijate kredibilitet i jačate reputaciju  
 • Mogućnost pariranja globalnim kompanijama –  adekvatno optimizovan sajt povećava Vaše rangiranje na pretraživaču i Vama otvara mogućnost efektivnog preticanja čak I najjače konkurencije 
 • Bolje korisničko iskustvo – brzina otvaranja web sajta, lako snalaženje na njemu i transparentnost informacija značajno povećava UX (user experience), a to dalje vodi ka potencijalnom konvertovanju zainteresovanog posetioca u lojalnog kupca 
 • Veće konverzije – veći saobraćaj na sajtu korespondira većem broju upita, pretplatnika, prodaje, što umnogome pospešuje Vaše poslovanje i nastup na internetu 
 • Merljiv učinak – pomoću egzaktnih analiza i preciznih alata za praćenje preformansi imaćete jasniju percepciju prilikom postavke digitalne marketinške strategije 

Kako se radi SEO? 

U saradnji sa našim klijentima najpre sprovodimo detaljne analize tržišta, prikupljamo i ispitujemo podatke o Vašim potencijalnim kupcima, saradnicima i korisnicima kako bismo stekli uvid u njihove potrošačke navike i obrasce ponašanja prilikom kupovine proizvoda ili opredeljenja usluga. Nakon toga prelazimo na analizu nastupa konkurencije i u konsultaciji sa Vama kreiramo inicijalni nacrt marketing strategije radi poboljšanja Vašeg pozicioniranja. 

Drugi korak se odnosi na analizu ključnih reči, odnosno kreiranje i dopunjavanje liste relevantnih reči koje bliže opisuju proizvod ili uslugu koju nudite. Ovo je esencijalni korak jer od formiranja i implementiranja ovih asocijacija na sajt značajno zavisi i naše dalje rangiranje na pretraživaču. Iz tih razloga ključne reči moraju imaju što veći search volume (obim pretrage) kako bi Vaša publika mogla što lakše da Vas pronađe prilikom guglanja. 

Treća faza se odnosi na finaliziranje i egzekuciju SEO strategije. Ona podrazumeva postavljanje konkretnih ciljeva i sprovođenje adekvatnih tehnika kako bismo što efikasnije optimizovali web sajt za internet pretraživač. Veliku važnost ovde pridajemo optimizovanju brzine otvaranja web sajta, jer on direktno utiče na UX. Takođe, od presudne važnosti je da Vaš web sajt bude lak za snalaženje i da ima preglednu ponudu. 

Konačna faza se odnosi na praćenje metrika i analiza nakon implementacije strategije i tehničkog sprovođenja metodologije. Ovo može biti dug proces jer vreme indeksiranja, odnosno kotiranja i prepoznavanja izmena od strane Google, podrazumeva okvirno 2 do 6 meseci. Iako rezultati nisu vidljivi momentalno, ovo je najbolje dugoročno ulaganje koje možete uraditi za Vaš web sajt i internet poslovanje. 

Zašto je SEO optimizacija sajta važna? 

 • Visok povraćaj ulaganja (ROI) – investiranjem u kvalitetan SEO imaćete dugoročne finansijske beneficije 
 • Povećava broj sesija – kvalitetnim sadržajem, optimizovanim prema SEO standardima, povećavate mogućnost da se Vaši korisnici duže zadržavaju na stranicama i češće vraćaju što značajno povećava mogućnost prodaje 
 • Širi doseg poslovanja – izaći ćete iz granica lokalnog poslovanja jer možete dopreti do ljudi do kojih nikada ne biste mogli tradicionalnim načinom oglašavanja 
 • Povoljniji vid digitalnog marketinga – ostvarićete značajne benefite sa minimalnim ulaganjem, jer je SEO optimizacija jeftiniji oblik digitalnog marketinga sa podjednakim dobitima 
 • Izgradnja reputacija – organska pretraga i kvalitetna ponuda dugoročno razvijaju kredibilitet Vaše kompanije 

Cilj optimizacije web sajta 

Fundamentalni cilj svake SEO strategije jeste što bolje pozicioniranje sajta za određene ključne reči I fraze za koje želimo da se rangiramo. 

Statistika nalaže da ljudi generalno više veruju organskim pretragama, odnosno kada na Vaš sajt dođu konkretnim guglanjem za određeni proizvod ili uslugu, umesto da ih reklama uputi na Vašu kompaniju. Visoko rangiran web sajt nužno znači i veći broj poseta i saobraćaja, što dalje povlači i veći broj upita ukoliko je sadržaj koji se tu nalazi kvalitetan, transparentan i koncizan. Krajni cilj svake ovakve konverzije jeste konvertovanje zainteresovanog posetioca u vernog kupca.  

Kako biti prvi na Google-u? 

Odgovor na čuveno pitanje leži u pravilno optimizovanom web sajtu koji će pružiti što bolje korisničko iskustvo. Naš tim stručnjaka predan je cilju da kreira i optimizuje kvalitetan sadržaj prilagođen isključivo Vašoj kompaniji kako biste zauzeli i održali lidersku poziciju na tržištu. 

Naše SEO usluge 

U okviru naših usluga podrazumevamo sledeće aktivnosti: 

 • Analiza web sajta – ukoliko posedujete web sajt sprovodimo njenu detaljnu analizu, ukazujemo na slabosti i nudimo predloge potencijalnih solucija za njegovo poboljšanje 
 • Izrada SEO strategije – ukazuje na poboljšanje vidljivosti sajta na Google pretraživaču i preticanju konkurencije 

Optimizacija web sajta –odnosi se na tehnički aspekt SEO strategije, odnosno na brzinu učitavanja pojedinačnih stranica, optimizaciju za sve uređaja (pogotovo mobilne telefone), ubacivanje i usklađivanje kvalitetnog sadržaja sa SEO pravilima