Copywriting

Usluge

"Sarađnja sa Đoletom i celim Zeus Digital timom je fantastična, nikada nismo imali bolji marketing i jednostavniju saradnju. Najefikasnije uloženo vreme i dobijen rezultat."
milan trbojevic
Milan Trbojević
FT1P & Knjiški Moljac
besplatna procena

Besplatna procena projekta

Započnite prvi korak ka vašem boljem online poslovanju i saznajte na koje sve načine možemo da vam pomognemo (2 min).
copywriting feat

Šta je copywriting?

Copywriting je integralni deo digitalnog marketinga koji podrazumeva kreiranje sadržaja radi promovisanja ili prodaje određenog proizvoda ili usluge, kao i predstavljanje samog brenda. Ovako shvaćen, on oslikava entitet i viziju Vaše kompanije i iznalazi najefektivniji ton kojim će ciljnoj publici to i predstaviti.

U današnjem svetu je neophodno da formirate sopstveni brend, odnosno autentičan pečat koji bliže objašnjava vaša ponuda. Kupcima više nije dovoljno samo plasirati kvalitetan proizvod, već je potrebno i prikazati emociju iza njega. 

Copywriter Vam pomaže da na adekvatan način prezentujete Vaše ideje i tendencije, ali i da izgradite dugoročan odnos sa klijentima.

Uloga copywriting-a u vašem poslovanju

Kako izgradnja brenda igra esencijalnu ulogu u ostvarivanju i učvršćivanju dugotrajne liderske pozicije na online tržištu u Vašoj niši, kvalitetan i kreativan sadržaj je ključan. Brend nije ono što Vi kažete o sebi, već ono što kupci kažu o Vama, a copywriting je moćno oružje koje će Vam pomoći da pravilno iskomunicirate sa odabranim auditorijumom. 

Copywriting nudi brojne benefite Vašem poslovanju:

 • Izgradnja brenda i podizanje svesti o istom – zahvaljujući online platformama, odnosno društvenim mrežama i internet pretraživačima, Vaš potencijal da izgradite zajednicu i ugledno ime je trivijalno mnogo veći nego što bi on bio da se opredelite za tradicionalni vid marketinga. Međutim, samim tim su i zahtevi tržišta znatno rigorozniji, jer se od Vas očekuje da uz kvalitet usluge/proizvoda ponudite i priču koja će dublje interpretirati Vašu vrednost, a dobar copywriting je alat kojim ćete ovaj poduhvat i realizovati
 • Povezivanje sa klijentima – dobra, jasna i precizna komunikacija sa vašom publikom je temelj svakog ozbiljnog poslovanja. Osnovna prednost copywriting-a je u tome što jača i proširuje dalje ovaj temelj, jer ostvaruje interakciju sa kupcima. Imaćete uvid u to koliko su ljudi zadovoljni Vašom uslugom, koji su njihovi stvarni problemi i želje, čemu teže i kako im Vaš biznis može u tome pomoći
 • Proširenje baze klijenata i poslovnih partnera – copywriting usluge podrazumevaju slanje newslettera (mesečnih, nedeljnih ili dnevnih obaveštenja o vašim ponudama i aktivnostima) pomoću kojih možete doseći do većeg broja potencijalno zainteresovanih kupaca, ali i poslovnih saradnika, te na taj način unaprediti Vaš biznis
 • Izgradnja kredibiliteta – ukoliko na pravilan način odrazite i predstavite glavne epitete Vaše kompanije, dugoročno ćete izgraditi lojalnu zajednicu i autoritet u Vašem segmentu poslovanja
 • Bolje pozicioniranje na internetu – copywriting se oslanja i na tehnički aspekt digitalnog marketinga, te se služi brojnim alatima za što bolje formiranje teksta (informativnog, zabavnog, edukativnog i prodajnog karaktera), a samim tim povećava vidljivost na internetu
 • Veće konverzije – formiranjem identiteta, izgradnjom verne zajednice i adekvatnom interakcijom sa publikom, znatno ćete pospešiti efekat digitalnih kampanja koje će biti usmerene na prodaju i plasiranje usluga koje nudite
 • Merljiv učinak – zahvaljujući specifičnim digitalnim alatima imaćete uvid u stepen uspešnosti Vašeg nastupa na internetu, odnosno koliko su efektne digitalne kampanje bile, da li su strategije korektno postavljene, kao i da li je komunikacija sa target grupom bila korektna

Prednost dobro napisanog sadržaja za vaš web sajt ili društvene mreže

Pisanje sadržaja i tekstova za sajt i društvene mreže ne podrazumeva puko ili besciljno ispisivanje sadržaja – Copywriter pored elokventnosti, stilističkog pisanja i širokog opsega opšteg znanja, poseduje i tehničku pismenost (SEO procedure i tehnike).

Osnovni benefiti dobro napisanog SEO teksta su:

 • Bolji SEO rezultat na pretraživaču – zahvaljujući dobro adaptiranom i tehnički obrađenom tekstu povećavate mogućnost uspešnog rangiranja na internet pretraživaču (Google-u), a samim tim i veći saobraćaj na vašem web sajtu, kao i veći broj upita i prodaje
 • Bolje korisničko iskustvo – pisanje sadržaja koji upućuje na jasne, koncizne i ažurne informacije olakšava korisnicima snalaženje na vašem web sajtu ili nalogu na društvenim mrežama, što značajno utiče na formiranje pozitivne impresije ili UX (User Experience) 
 • Izgradnja odnosa i poverenja sa klijentima – kreiranje zanimljivog i korisnog sadržaja koji će dati odgovor na sva pitanja vaših potrošača i koji će ponuditi soluciju za njihove probleme, dovodi do stvaranja dugoročnog poverenja  
 • Veće poslovne mogućnosti – adekvatnim tonom i jezikom ćete moći da iskomunicirate vaše ideje i ciljeve, a samim tim i osnažite postojeće poslovne odnose, ali i kreirati nove

Naše copywriting usluge

Opis kategorija proizvoda

U sklopu širokog asortimana ponuda, klijentima najpre nudimo uslugu opisa kategorije proizvoda na web sajtu. Ovo inicijalno podrazumeva egzaktno i informativno predstavljanje ponude, tako da korisnik automatski raspolaže svim bitnim podacima prilikom posećivanja Vašeg web sajta.

Stručan, činjeničan i sadržajno bogat opis umnogome povećava korisničko iskustvo, jer olakšava snalaženje i momentalno dolaženje do željenih informacija.  

Link Building tekstovi

Link Building tekstovi se odnose na sadržaje koji podižu vrednost brenda tako što usmeravaju saobraćaj na vaš sajt i na taj način grade kredibilitet i podižu SEO rezultat, odnosno rang na Google-u. Postoji interno i eksterno linkovanje, gde se prvo odnosi na usmeravanje korisnika sa jedne stranice vašeg sajta na drugu, jer ona nudi dodatne podatke koji su u tom momentu relevantni. Drugo se odnosi na tekst nekog autoritativnog online portala ili stranice koja upućuje korisnika na vaš sajt, jer je sam tekst usko povezan sa uslugom koju nudite.

Ovako objašnjen, Link Building tekst se može posmatrati i kao vrsta PR teksta, odnosno indirektne reklame, koja značajno uzdiže Vašu reputaciju na tržištu. 

Blog tekstovi

Blog tekstovi predstavljaju kreativan i unikatan način povezivanja i interagovanja sa zajednicom, jer se oni tiču zabavnih, edukativnih, stručnih i informativnih tesktova koji istražuju ključne probleme sa kojima se publika regularno susreće i ujedno nude odgovarajuće solucije za njih.

Pažljivim osluškivanjem potreba Vaših klijenata i svakodnevnim ispitivanjem, kroz blog tekstove Vi ostvarujete autentičnu interakciju sa vašom target grupom.

Newsletter

Newsletter je sastavni deo svake uspešne E-mail marketing kampanje, koja za cilj ima da poveća i pospeši odnos sa auditorijumom. Newsletter predstavlja plaćenu ili besplatnu pretplatu na servis, a u sebi sadrži informacije kao što su obaveštenja o aktivnostima firme, novinama u svetu iz Vaše branše, posebnim povlasticama za lojalne kupce, specijalne ponude, informacije o rasprodaji i akcijama…

Na ovaj način povećavate konverzije i osnažujte postojeću internet zajednicu.

Pisanje sadržaja za društvene mreže

Prilagođavamo pisanje sadržaja za različite digitalne platforme, kao što su Facebook i Instagram, gde akcenat stavljamo na inovativno predstavljanje proizvoda i usluga (copy), ali neizostavljamo kreativan i stručan sadržaj za društvene mreže.

Većina vaših potencijalnih potrošača se nalazi online, te je vrlo važno osmisliti i implementirati sadržaj koji će u isto vreme informisati i zabaviti cilnu grupu – odnosno koji će podstaći na željenu akciju.

Cena usluga pisanja sadržaja

Našim klijentima su na raspolaganju sledeći paketi usluga:

Cena content writing usluga

Našim klijentima su na raspolaganju sledeći paketi usluga:

Cena prevođenja tekstova

Našim klijentima su na raspolaganju sledeći paketi usluga:

Copywriting ili Content writing – Koja je razlika?

Iako ova dva termina slično zvuče, njihova funkcija je gotovo drastično različita. U zavisnosti od vaših individualnih potreba, Vašem biznisu će možda biti korisnija jedna varijanta pisanja, ali je uvek najbolja preporuka upravo kombinacija ove dve veštine.

Contentwriter definiše osobu koja kreira sadržaj za društvene mreže, web sajtove, e-mail kampanje sa ciljem da ponudi dublju eksplikaciju onoga za šta se njen klijent zalaže, odnosno da autentično predstavi elementarnu viziju i misiju brenda. Pored informativne funkcije, ova pozicija uključuje i pisanje stručne literature, kao i one zabavnog karaktera, sa ciljem da se što bolje upozna sa publikom i njihovim afinitetima i preferencijama.

Copywriter određuje osobu čija zaduženja uključuju pisanje prodajnih tekstova za oglase (bilo da su oni za sponzorisan post na društvenoj mreži ili reklama na Google platformi), promotivne mail-ove i reklamne tekstove na online portalima ili stranicama. Osnovni cilj ove funkcije jeste da kupac  izvrši željenu akciju (CTA), potom i transformacija potencijalnog kupca u stalnog.

Jednostavno sročeno – contentwriting informiše, dok copywriting prodaje.

Kreativni i kvalitetni tesktovi su naša specijalnost

Osluškujemo Vaše želje, oblikujemo vaše ideje i realizujemo vaše ciljeve. Naš tim stručnjaka je predan misiji da svaku vašu zamisao pretočimo na stranicu web sajta i ispunimo očekivanja Vaših klijenata i poslovnih partnera.