Politika privatnosti

Ko smo mi

Zevs Digital Consulting, Matični Broj: 66069389, PIB: 112387084, Adresa – Jug Bogdana 29a Zrenjanin, office@zeusdigital.rs , 0691801069 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Zevs Digital Consulting prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime

Svrha obrade i pravni osnov

Zevs Digital Consulting koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga
Druge svrhe
Kreiranja newsletter liste

Zevs Digital Consulting podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Legitimni interes
Izvršenje zadatka koji se obavlja u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja
Pristanak možete povući u svakom trenutku.
Legitimni interes za obradu podataka je
Dobijanje besplatne procene posla i analize projekta

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Zevs Digital Consulting štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Sistem privilegija i rola

Zevs Digital Consulting čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od deset godina

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Zevs Digital Consulting ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Zevs Digital Consulting ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Zevs Digital Consulting ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Zevs Digital Consulting na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Jug Bogdana 29a, @ office@zeusdigital.rs, 0691801069

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.